Go back to Richel Bilderbeek's homepage.

Go back to Richel Bilderbeek's teaching page.

 

 

 

 

 

(Teaching) Books

 

My favorite and recommanded books. Because my study at the UOCG recommended mostly Dutch books, there are more Dutch books on this list then I would have liked.

 

All lists are sorted alphabetically on the first name of the first author.

 

 

 

 

 

Being a teacher

 

 1. John D. Bransford et al. How people learn. ISBN: 0-309-07036-8
 2. Hans Schellekens. Resultaatgericht doceren. 1989. ISBN: 978-90-01-795-45-0
 3. Lia Bijkerk and Wilma van der Heide. Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk. 2006. ISBN: 90-313-4733-7
 4. Minder en beter vergaderen
 5. Nico Verloop. Onderwijskunde. 2009. 978-90-01-54533-8
 6. Peter de Vries. Handoek ouders in de school. 2007. ISBN: 978-90-6508-560-3
 7. Rita Kohnstamm. Kleine ontwikkelingspsychologie II: de schoolleeftijd. 1992. ISBN: 90-313-1206-1
 8. Rita Kohnstamm. Kleine ontwikkelingspsychologie III: de adolescentie. 2002. ISBN: 90-313-3780-3
 9. Sebo Ebbens and Simon Ettekoven. Samenwerkend leren. 2009. 978-90-01-30749-3
 10. Sebo Ebbens, Simon Ettekoven, Jos van Rooyen. Effectief leren in de les. 1996. ISBN: 90-01-30751-5
 11. Veronica Weusten. De geliefde leraar. 2000. ISBN: 90-9014091-3

 

 

 

 

 

Teaching stagecraft

 

 1. Hugo van Uum. Tussen licht en donker: handboek theaterbelichting. 1992. ISBN: 90-6403-2335
 2. Ineke van Doorn. Professioneel zingen voor iedereen. 2009. NUR: 600,666. Website: http://www.professioneelzingen.nl

 

 

 

 

 

Teaching science

 

 1. Roger Bybee, Janet Powell and Leslie Trowbridge. Teaching secondary school science. 2008. ISBN-10: 0-13-2320450-3. ISBN-13: 978-0-13-230450-4

 

 

 

 

 

Go back to Richel Bilderbeek's teaching page.

Go back to Richel Bilderbeek's homepage.

 

Valid XHTML 1.0 Strict