Go back to Richel Bilderbeek's homepage.

Go back to Richel Bilderbeek's music page.

 

 

 

 

 

(Music) Maanliedje

 

Maanliedje is written by 'Het Bilderbeek Bilderbeek & Bogaart Bogaart Quartet', somewhere before the 21th September of 2000

 

 

 

 

 

 

Lyrics

 

Maanliedje
Written by 'Het Bilderbeek Bilderbeek & Bogaart Bogaart Quartet'
Somewhere before the 21th September of 2000
From http://www.richelbilderbeek.nl

Grote gele kaasmaan
stralend in de lucht
ik zie u teder neergaan
in trage vogelvlucht
Kaas maan
neer gaan

In uw teder schijnsel
slaakt mijn ziel een zucht
u doet mij beseffen
het leven is een klucht
Kaas maan
neer gaan

 

 

 

 

 

ABC notation file

 

X:1
T:Maanliedje
C:Het Bilderbeek Bilderbeek & Bogaart Bogaart Quartet
L:1/4
Q:1/4=168
M:4/4
K:C
   G    G  G   A  | B2    A2    | G     B    A  A  | G4     |
w: Gro- te ge- le | kaas- maan, | stra- lend in de | lucht, |
   G/2 G/2 G G   A   | B2    A2    | G/2 G/2  B  A   A    | G4      |
w: Ik  zie u te- der | neer- gaan, | in  tra- ge vo- gel- | vlucht. |
   B2    G2    | ABAG | B2    G2    | ABAG | z4 |
w: Kaas- maan, |      | neer- gaan. |      |    |
   G  G  G   A   | B2      A2  | G      B     A    A   | G4    |
w: In uw te- der | schijn- sel | slaakt mijn ziel een | zucht. |
   G G    G   A   | B2    A2  | G/2 G/2 B   A  A   | G4      |
w: U doet mij be- | sef- fen, | het le- ven is een | klucht. |
   B2    G2    | ABAG | B2    G2    | ABAG |
w: Kaas- maan, |      | neer- gaan. |      |

 

 

 

 

 

Go back to Richel Bilderbeek's music page.

Go back to Richel Bilderbeek's homepage.

 

Valid XHTML 1.0 Strict