Go back to Richel Bilderbeek's homepage.

Go back to Richel Bilderbeek's teaching page.

 

 

 

 

 

(Teaching) Funny answers given by students at examinations

 

I have collected some funny answers given by students at examinations. I list them here anonymously.

 

(08-11-2007) Bep probeert een som van Biologie te maken. Het antwoord is niet te vinden in de tekst. Bep verzint een mogelijk antwoord. Daarna kijkt Bep in het antwoordenboekje. Welke vorm van leren is dit?

 

Slecht leren, want ze steekt er niets van op!

 

Aangeleerd gedrag

 

 

 

 

 

(08-11-2007) Geef een voorbeeld van een celtype waarin veel exocytose plaats vind.

 

Speekselcellen

 

 

 

 

 

(08-11-2007) Kan stof X een mutatie opwekken? Een test. In een petrischaal bevindt zich een voedingsbodem voor bacteri n waaraan een noodzakelijke voedingsstof ontbreekt. Op deze voedingsbodem zullen geen bacteri n groeien. In een vergelijkbare petrischaal wordt in het midden een beetje van stof X gedruppeld. Resultaat is dat rond stof X enkele bacteriekolonies groeien. Mag je de conclusie trekken dat in de in dit voorbeeld onderzochte stof mutageen is? Waarom?

 

Tuurlijk, waarom zou dit niet mogen? Want niks moet en alles mag!

 

 

 

 

 

(08-11-2007) Welke controleproef is nodig om zekerheid te krijgen over het mutagene vermogen van stof X? En wat zegt deze proef over de bacteriekolonies of stof X?

 

Het DNA van de bacterien sequencen.

 

 

 

 

 

(08-11-2007) Stof X blijkt een mutagene stof te zijn. In een derde petrischaal bevindt zich een voedingsbodem voor bacteri n waaraan niet n, maar twee noodzakelijke voedingsstoffen ontbreken. In het midden wordt een beetje van stof X gedruppeld. Verwacht je dat er in deze petrischaal geen, meer, minder of evenveel bacteriekolonies groeien? Beargumenteer dit.

 

Meer, blijkbaar helpt de noodzakelijke stof met het voorkomen van een bacterieele invasie!

 

Meer, omdat de bacterien aan minder hoeven te muteren om in de petrischaal te kunnen leven.

 

 

 

 

 

(08-11-2007) Een gistcel is een eukaryote zelfstandig levende cel. Noem een verschil en een overeenkomst met een bacterie.

 

Verschil: een gistcel heeft geen kop, kraag, schede, hechtdraad en basisplaat

 

 

 

 

 

(08-11-2007) In de tekst staan drie verschillende waarneming beschreven. Welke?

 

GFP is groen

 

 

 

 

 

(08-11-2007) Op welke manier(en) zou je de groene fluorescentie kunnen versnellen?

 

Met meer mankracht aan het werk gaan. Vele handen maken licht werk!

 

 

 

 

 

(27-11-2007) Kim heeft over de endosymbiosetheorie gelezen. Die dag ontdekt ze een nieuw celorganel. Noem twee van de drie manieren waarop ze kan onderzoeken of haar organel inderdaad endosymbiotisch is.

 

Het woordenboek pakken, opzoeken wat endosymbiotisch is en daarna kijken of de beschrijving bij haar organel past.

 

 

 

 

 

(27-11-2007) Hoe zorgt de vacuole voor de turgor van een plantencel?

 

Hij geeft hem elke dag voeding en leest een verhaaltje voor het slapen gaan.

 

 

 

 

 

Go back to Richel Bilderbeek's teaching page.

Go back to Richel Bilderbeek's homepage.

 

Valid XHTML 1.0 Strict